• Հյութեր
    Առողջարար սնունդ

    Երբ հյութը վնասակար է

    Եթե դուք մտածում եք, թե օրգանիզմին անհրաժեշտ բոլոր վիտամինները ստանում եք մրգահյութերի շնորհիվ, ապա խորապես սխալվում եք: Ոչ բոլոր հյութերն  են օգտակար բոլորին, նաև ոչ էլ <ցանկացած ժամին, հատկապես առավոտյան> հյութ  խմելն է խելամիտ : Օրինակ` խնձորի, տանձի և խաղողի…