• Կին
    Փորձագետի խորհուրդներ

    Խպիպը` հայերի խնդիր

    — Խնդրում եմ գրել  տարածուն թունավոր խպիպի մասին: Վարսենիկ, Երեւանից Դեռևս վաղ ժամանակներից տեղաճարակային (էնդեմիկ) խպիպը տարածված է եղել աշխարհի գրեթե բոլոր վայրերում: Հիվանդությունն առավել շատ հանդիպում է լեռնային գոտիներում եւ նկատելիորեն քիչ` ծովերին ու օվկիանոսներին մոտ վայրերում: Թունավոր խպիպը կանանց…