• Իմպոտենցիա
    Այլընտրանքային բժշկություն,  Տղամարդ եվ կին

    Ինչպե՞ս բուժել իմպոտենցիան

    Իմպոտենցիան՝ սեռական անկարողությունը, օրգանիզմի վաղաժամ ծերացման նշան է: Սովորաբար սեռական անկարողությունն ինքնուրույն հիվանդություն չէ, այլ առաջա-նում է և գոյություն ունի որպես հիմնական հիվանդությանն ուղեկցող հիվանդագին երևույթ:  Այն սեռական օրգանների գործունեության, ներզատիչ, նյարդային համակարգերի խանգարումների հետևանք է, ինչպես նաև կարող է կապված…